04 – Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «ο υπεύθυνος ασφάλειας» (πρώτη γραμμή) με την φράση «η αστυνομία σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφάλειας» και την προσθήκη αμέσως μετά την φράση «κατά την κρίση του» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «Αρχηγού Αστυνομίας»,

(β) με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) της φράσης «παραδίδονται άμεσα στον Αρχηγό Αστυνομίας για διευκόλυνση τυχόν ανακρίσεων τις οποίες διενεργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τουː» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με την ακόλουθη φράση «παραλαμβάνονται άμεσα από την αστυνομία για διευκόλυνση τυχόν ανακρίσεων τις οποίες διενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ˙»

(γ) με την διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο