02 – Τροποποίηση του άρθρου 22 του Βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) ο» (πρώτη γραμμή) με την λέξη «Ο», και

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο