12 – Πλατφόρμα ενημέρωσης.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

Η Αστυνομία υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές μέρος στην ιστοσελίδα της, ενημέρωση για τις προγραμματισμένες παρελάσεις ή συγκεντρώσεις, τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως επίσης και γενικότερη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο