10 – Αδικήματα κατά παράβαση διατάγματος.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

Όποιος οργανώσει ή λαμβάνει μέρος σε παρέλαση ή συγκέντρωση που εν γνώσει του έχει απαγορευθεί ή έχει διαταχθεί η διάλυση της, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή €10,000.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο