06 – Επιβολή περιορισμών.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή, σταθμίζοντας όλες τις σχετικές περιστάσεις, κάτω από τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρέλαση ή συγκέντρωση, κρίνει ότι δυνατόν να καταστεί αναγκαία για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος η επιβολή περιορισμών, συγκαλεί υπό την προεδρία της σύσκεψη, στην οποία καλούνται να παραστούν ο οργανωτής ή εκπρόσωπος του, και ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή εκπρόσωπος του, για συζήτηση του θέματος κατά πόσο επιβάλλεται ή όχι η επιβολή περιορισμών και οι περιορισμοί που προτείνονται.

(2) Εάν κατά τη σύσκεψη υπάρξει ομοφωνία μεταξύ αρμόδιας αρχής, Αστυνομίας και οργανωτή ως προς τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει περιορισμούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια ομοφωνία, είτε λόγω απουσίας του οργανωτή, είτε διαφωνίας του για επιβολή των προτεινόμενων περιορισμών, αλλά υπάρχει σύμφωνη γνώμη αρμόδιας αρχής και Αστυνομίας, η αρμόδια αρχή παραπέμπει το θέμα στον Υπουργό, ο οποίος δύναται, στην περίπτωση που συμφωνήσει με τις απόψεις της αρμόδιας αρχής, να επιβάλει περιορισμούς.

(3) Οι περιορισμοί που δύναται να επιβάλει η αρμόδια αρχή ή ο Υπουργός ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει του εδαφίου (2), θα πρέπει να είναι απόλυτα αναγκαίοι προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης ή της πρόληψης του εγκλήματος ή της δημόσιας υγείας ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων προσώπων, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά μετέχουν ή όχι στην παρέλαση ή τη συγκέντρωση, και ειδικότερα να είναι αναγκαίοι για να προληφθεί αναταραχή, ζημιά ή εκφοβισμός άλλων προσώπων.

(4) Η αρμόδια αρχή ή ο Υπουργός, για τη λήψη της απόφασης για επιβολή περιορισμών, λαμβάνουν υπόψη, ιδίως-
(α) τον εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων·
(β) την περιοχή πραγματοποίησης της παρέλασης ή συγκέντρωσης·
(γ) τον βαθμό επικινδυνότητας αυτής, ως προς την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών αδικημάτων·
(δ) την πραγματοποίηση άλλης παρέλασης ή συγκέντρωσης ή εκδήλωσης, με κίνδυνο αντιπαράθεσης ή συμπλοκής·
(ε) τις συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες παρελάσεις ή συγκεντρώσεις του οργανωτή.

(5) Οι περιορισμοί που δύναται να επιβάλει η αρμόδια αρχή ή ο Υπουργός αφορούν, μεταξύ άλλων, την πορεία της παρέλασης ή συγκέντρωσης, τον χρόνο ή τον χώρο της παρέλασης ή συγκέντρωσης ή την κατάληψη μόνο μέρους του οδοστρώματος ή άλλου δημόσιου ανοιχτού μη περιτοιχισμένου χώρου ή την απαγόρευση διέλευσης ή εισόδου σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο ή τη μη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφελείας ή νοσηλευτήρια.

(6) Η απόφαση με τους περιορισμούς αποστέλλεται εγκαίρως στον οργανωτή με τον ίδιο τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου για την αποστολή ειδοποίησης.

(7) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής ή του Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο