04 – Υποχρεώσεις Οργανωτή.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

Ο οργανωτής της παρέλασης ή συγκέντρωσης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο, και ιδίως-

(α) να συνεργάζεται συνεχώς με την αρμόδια αρχή ή την Αστυνομία και ιδίως με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους, παρέχοντας τη συνδρομή του για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της παρέλασης ή συγκέντρωσης,

(β) να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην παρέλαση ή συγκέντρωση για την υποχρέωση τους να μην φέρουν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας, και ζητά την παρέμβαση της Αστυνομίας για την απομάκρυνση των ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο