05 – Ορισμός Υπεύθυνου Αξιωματικού Αστυνομίας.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

(1) Κατά τη διεξαγωγή της παρέλασης ή συγκέντρωσης ορίζεται αξιωματικός της Αστυνομίας ως Υπεύθυνος Αξιωματικός, ο οποίος θα αποτελεί τον σύνδεσμο της Αστυνομίας με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή και σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο διεξαγωγή της παρέλασης ή συγκέντρωσης.

(2) Ο Υπεύθυνος Αξιωματικός μεριμνά-
(α) για τη δημιουργία άμεσης επαφής με τον οργανωτή,
(β) για τη διαρκή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της Αστυνομίας και οργανωτή.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο