10 – Έκδοση οδηγιών

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

10. Οι αρμόδιες αρχές με την έκδοση οδηγιών ρυθμίζουν την αποχώρηση μέλους από τα Ταμεία και εξειδικεύουν, ή διευκρινίζουν, ή καθορίζουν οποιαδήποτε θέματα χρήζουν περαιτέρω χειρισμού σε σχέση με το παρόν Μέρος.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο