10 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Πίνακας: Φόρος Άνθρακα σε ρυπογόνες βιομηχανίες

Έτος Φόρος Άνθρακα στο ενεργειακό προϊόν της κλάσης 9 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004

€/λίτρο

Φόρος Άνθρακα στο ενεργειακό προϊόν της κλάσης 13 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004

€/λίτρο

Φόρος Άνθρακα στο ενεργειακό προϊόν της κλάσης 17 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004

€/κιλό

2024 0,07 0,06 0,05
2025 0,11 0,10 0,09
2026 0,14 0,13 0,12
2027 0,17 0,16 0,15
2028 0,19 0,18 0,17
2029 0,20 0,19 0,18
2030 0,20 0,19 0,18
2031 0,20 0,19 0,18
2032 0,20 0,19 0,18
2033 0,20 0,19 0,18

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο