09 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Πίνακας: Φόρος Άνθρακα επιπλέον του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης

Έτος Φόρος Άνθρακα σε ενεργειακά προϊόντα των κλάσεων 4 και 6 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004

€/λίτρο

2024 0.05
2025 0.07
2026 0.10
2027 0.14
2028 0.19
2029 0.21
2030 0.22
2031 0.23
2032 0.24
2033 0.25

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο