07 – Έκδοση γνωστοποίησης

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο