05 – Επιβολή φόρου άνθρακα σε ρυπογόνες βιομηχανίες.

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Επιβάλλεται φόρος άνθρακα το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα 2 επί των ανθρακούχων εκπομπών οι οποίες εκπέμπονται από ρυπογόνες βιομηχανίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Το ποσό του φόρου άνθρακα που προκύπτει από τα άρθρα 4 και 5, θα διακανονιστεί ανάλογα στις εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τελωνείο καταστάσεις με στοιχεία για τα αποθέματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στα πρατήρια πετρελαιοειδών ή κατέχονται από μεταπωλητές πετρελαιοειδών και εταιρείες πετρελαιοειδών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο