01 – Συνοπτικός τίτλος

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται  ως ο περί της Επιβολής Φόρου Άνθρακα σε Ενεργειακά Προϊόντα Νόμος του 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο