04 – Επιβολή φόρου άνθρακα στα καύσιμα κίνησης

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Επιβάλλεται φόρος άνθρακα, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του Νόμου, στα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση και βρίσκονται αποθηκευμένα στα πρατήρια πετρελαιοειδών ή κατέχονται από μεταπωλητές πετρελαιοειδών και εταιρείες πετρελαιοειδών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο