10 – Αντικατάσταση

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

10. Το παρόν Διάταγμα αντικαθιστά την κατηγορία ΙV του Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2022 (ΚΔΠ 384/2022), η οποία και καταργείται.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο