Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

Υπουργείο Εσωτερικων - Κεντρικη Διοικηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει προς διαβούλευση το «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024», με το σχετικό Έντυπο Κοινοποίησης Εξαίρεσης (Παράρτημα I).

Το παρόν Διάταγμα έχει διαμορφωθεί ώστε, με τη δημοσίευση του, να αντικατασταθεί η αντίστοιχη Κατηγορία IV του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2022 (Κ.Δ.Π. 384/2022), η οποία και θα καταργηθεί, ώστε να περιληφθούν οι πιο κάτω πρόνοιες:

(A) Η εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές / κτηνοτροφικές αποθήκες          θα αφορά αποθήκες μέχρι τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα που πρόκειται να ανεγερθούν από κατόχους            καλλιεργούμενης έκτασης μεγαλύτερης από τρείς χιλιάδες (3,000) τετραγωνικά μέτρα, οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία / κτηνοτροφία, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται από το Τμήμα Γεωργίας.

(B) Σε περίπτωση που η αποθήκη θα ανεγείρεται σε Κρατική Δασική Γη, θα απαιτείται επιπρόσθετα η συγκατάθεση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών και θα πρέπει η προτεινόμενη υπό εξαίρεση οικοδομή να μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί.

Το Διάταγμα τίθεται σε διαβούλευση από 11/04/2024 μέχρι και τις 26/04/2024.

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    11 Απρ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    26 Απρ 2024 @ 0:00
  • 1 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο