03 – Πεδίο εφαρμογής

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται για οικοδομές που αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες με εμβαδόν μέχρι τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα, και που πρόκειται να ανεγερθούν από κατόχους καλλιεργούμενης έκτασης μεγαλύτερης από τρεις χιλιάδες (3,000) τετραγωνικά μέτρα, οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία / κτηνοτροφία, σύμφωνα με βεβαίωση που θα εκδίδεται από το Τμήμα Γεωργίας.

Νοείται ότι οι οικοδομές δεν θα ανεγείρονται σε τεμάχιο ή κοντά σε διατηρητέα οικοδομή, σε ιστορικό ή παραδοσιακό πυρήνα οικισμού ή σε οικισμό που παρουσιάζει ειδικό κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό ή άλλο ενδιαφέρον ή χαρακτήρα, σε Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου, σε Ειδική Ζώνη Αερολιμένα, σε περιοχή Αρχαίου Μνημείου Πίνακα Α ή Β, Ελεγχόμενη Περιοχή με βάση των περί Αρχαιοτήτων Νόμο, προστατευόμενο τοπίο, ακτή ή περιοχή προστασίας της φύσης, περιοχή προστασίας του δικτύου NATURA 2000, σε ειδική περιοχή προστασίας άγριων πτηνών και οικοτόπων, σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα, ή σε περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Η ΕΕ μας ζητά να διατηρούμε αποθήκες φύλαξης υλικών γιαυτό εμείς ζητούμε να ισχύει σε όλες τις περιοχές που ασκείται νόμιμα γεωργία/κτηνοτροφία χωρις αποκλεισμούς.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο