09 – Έναρξη της Iσχύος

Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Οι παρόντες Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Δείτε την απάντηση στον κανονισμό 01 αναφορικά με την αξιολόγηση αναδρομικής εφαρμογής όπου αυτό είναι κατάλληλο.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο