09 – Μεταβατική διάταξη.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Οι πρόνοιες των άρθρων 7 και 8(β), εφαρμόζονται σε σχέση με ακυρωτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο