01 – Συνοπτικός τίτλος.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμοι του 1999 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο