08 – Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

α) με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «Ανωτάτου» (πρώτη γραμμή)·
β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «δικαστικής απόφασης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει αναφορά στον προσήκοντα τρόπο συμμόρφωσης της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση,».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο