06 – Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους ΧΙ του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Ο τίτλος του Μέρους ΧΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «ΑΝΩΤΑΤΟΥ».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο