04 – Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

4. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή:

(α) στον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης «Ανώτατο» ·

(β) στο κείμενο αυτού, της λέξης «Ανώτατο» (τρίτη γραμμή).

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο