03 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) αυτού, της λέξης «Ανώτατου» (πρώτη γραμμή).

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο