05 – Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «Ανωτάτου» (τέταρτη γραμμή).

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο