08 – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της υφιστάμενης δεύτερης γραμμής:

32 Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά 5 χρόνια €25.000 €2.000

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο