06 – Τροποποίηση του άρθρου 57 του βασικού Νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό πληρωμής εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, αυτό δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται, επίσης, επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου συμβιβασμού και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο