09 – Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Παραρτήματος IV

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το Παράρτημα ΙΙΙ, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος IV:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 55)

Ιούνιο

Ιούλιο

Αύγουστο

Σεπτέμβριο

Απρίλιο

Μάιο

Οκτώβριο

Νοέμβριο

Δεκέμβριο

Ιανουάριο

Φεβρουάριο

Μάρτιο

Άρθρο
1. Άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια €2.500 €1000 € 200 32 (2) (α)
2. Χρήση, την περίοδο από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο εργαλεία, μηχανήματα, συσκευές ή άλλο εξοπλισμό για κοπή ή συγκόλληση μετάλλων ή άλλων υλικών που κατά τη χρήση τους προκαλούν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και δύναται να προκαλέσουν πυρκαγιά χωρίς άδεια €2.000 32 (2) (β)
3. Μη τήρηση όρων άδειας ανάμματος φωτιάς ή χρήσης εργαλείων €1.000 €500 €100 32 (2) (ε)
4. Εγκατάλειψη άσβεστης φωτιάς που άναψε €2.000 €500 €100 32 (2) (γ)
5. Απόρριψη άσβεστου σπίρτου ή τσιγάρου ή άλλου αντικειμένου που δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά. €1.000 €500 €100 32 (2) (δ)
6. Πρόκληση πυρκαγιάς χωρίς ζημιές σε οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή ακίνητη ιδιοκτησία τρίτου προσώπου €3.000 €1500 €500 32 (3)
7. Παρασκευή ή ζέσταμα φαγητού χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων €1000 €200 €100

32(1) (β) (γ)

32 (2) (α)

8. Άρνηση ή παράληψη παρουσίασης άδειας €250 €100 €50 32 (2) (ε)
9. Απόπειρα διάπραξης των πιο πάνω αδικημάτων Το ήμισυ του ποσού για τα πιο πάνω αδικήματα

 

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο