02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού του:

«πυρκαγιά» σημαίνει μη ελεγχόμενη φωτιά που βρίσκεται σε ανάπτυξη και η επέκτασή της χρήζει αντιμετώπισης.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο