01 – Συνοπτικός Τίτλος

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δασών Νόμους του 2012 και 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δασών Νόμοι του 2012 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο