04 – Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του και την προσθήκη αμέσως μετά, της φράσης «και στην περίπτωση πυρκαγιών καταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δαπανήθηκε για την καταστολή».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο