Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Άλλο
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • Αναρτήθηκε
    09 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    16 Αυγ 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Σχετικό Υλικό


Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος 0 σχόλια
02 - Ερμηνεία 0 σχόλια
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου 0 σχόλια
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων 0 σχόλια
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής 0 σχόλια
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή 0 σχόλια
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή 0 σχόλια
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων 0 σχόλια
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 0 σχόλια
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 0 σχόλια
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ 0 σχόλια
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη 0 σχόλια
13 - Παρακολούθηση προόδου 0 σχόλια
14 - Πληροφόρηση χρηστών 0 σχόλια
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ) 0 σχόλια
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων. 0 σχόλια
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων. 0 σχόλια
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής 0 σχόλια
19 - Έκδοση Διαταγμάτων 0 σχόλια
20 - Έκδοση Κανονισμών 0 σχόλια
21 - Ιεραρχική προσφυγή 0 σχόλια
22 - Διοικητικά πρόστιμα 0 σχόλια
23 - Ποινές 0 σχόλια
24 - Κατάργηση Νόμων 0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο