10 – Έκδοση Κανονισμών

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο
χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο