ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

Τα πέντε στάδια εντοπισμού των εμπλεκόμενων φορέων είναι τα ακόλουθα:

1ο στάδιο: Ποιος/α επηρεάζεται άμεσα;

-Ποιων η καθημερινότητα θα διαφοροποιηθεί ως αποτέλεσμα της νέας πολιτικής;

-Ποιος/α δεν μπορεί να αποφύγει με ευκολία τις επιπτώσεις της νέας πολιτικής;

-Ποιος/α θα πρέπει να προσαρμόσει τη συμπεριφορά/δράση του ως αποτέλεσμα της νέας πολιτικής;

2ο στάδιο: Ποιος/α επηρεάζεται έμμεσα;

-Ποιων η καθημερινότητα θα επηρεαστεί έμμεσα λόγω του άμεσου αντίκτυπου που θα έχει η νέα πολιτική σε άλλη ομάδα του πληθυσμού;

-Ποιοι θα αποκομίσουν όφελος ή θα επηρεαστούν δυσμενώς λόγω των αλλαγών που θα προκύψουν από τη νέα πολιτική;

3ο στάδιο: Ποιων η συμβολή είναι απαραίτητη για την επιτυχία της πολιτικής;

-Υπάρχουν φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα η συμμετοχή των οποίων στα στάδια υλοποίησης κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας;

-Ποιος/α θα έχει τη δυνατότητα να ματαιώσει την υλοποίηση της νέας πολιτικής αν δεν εμπλακεί;

-Ποιος/α είναι σε θέση να αντιληφθεί την πιθανή επίδραση της νέας πολιτικής σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη;

4ο στάδιο: Ποιος/α θεωρείται ότι έχει γνώσεις επί του θέματος;

-Ποιος/α μελέτησε θέμα συναφή με την υπό διαβούλευση νέα πολιτική και έχει δημοσιεύσει τις απόψεις του επ’ αυτού;

-Ποιος/α έχει λεπτομερή γνώση, η οποία θα πρέπει να επεξηγηθεί στους αρμόδιους για την υλοποίηση της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής;

-Υπάρχουν φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται γνώστες επί του θέματος της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής;

5ο στάδιο: Ποιος/α επιδεικνύει ενδιαφέρον για το θέμα;

-Υπάρχουν φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το θέμα της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής;

-Έχει κάνει κάποιος/α εκστρατεία αναφορικά με το θέμα της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής;

-Υπάρχει κάποιος/α που δημοσίευσε ή προέβαλε γενικά απόψεις επί του θέματος της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής;

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο