06. Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

Η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης απαιτείται κατά την ανάπτυξη και σύνταξη νέων
πολιτικών, όπου οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις απόψεις και εισηγήσεις
των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμβάλουν στη χάραξη της υπό
διαβούλευση νέας πολιτικής.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο