09 – Χρονοδιάγραμμα

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

(1) Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της δημόσιας διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις
(4) εβδομάδες από την ημερομηνία δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης στην πλατφόρμα
για διαβουλεύσεις και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για διεξαγωγή στοχευμένης
διαβούλευσης:
Νοείται ότι, η διάρκεια ενδέχεται να παρατείνεται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, ενώ
αντίστοιχα μπορεί να επισπευθεί σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας νέας πολιτικής.
(2) η αξιολόγηση της διαδικασίας διαβούλευσης, δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή στην
πλατφόρμα για διαβουλεύσεις, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ολοκλήρωση της δημόσιας
διαβούλευσης.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο