12 – Πυλώνας 5: Δημιουργία συνεργειών με άλλους φορείς

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028
ΠΥΛΩΝΑΣ 5: Δημιουργία συνεργειών με άλλους φορείς
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
1. Συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με κοινωνικούς εταίρους και οργανισμούς για κοινοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής και συνεργασία για την προώθηση ενός κοινού στόχου για συμπεριληπτικά ασφαλή σχολεία που σέβονται όλες τις μορφές διαφορετικότητας και αναπηρίας και αντιστέκονται σε κάθε μορφή βίας ή εκφοβισμού ή ρατσισμού. 1. Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με ΜΜΕ και οργανώσεις γονέων/κηδεμόνων, μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών για παρουσίαση της Ε.Σ. και των στόχων που τέθηκαν, καθώς και των θεματικών για την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου της βίας στο σχολείο. Γραφείο τύπου ΥΠΑΝ/

Γραφείο τύπου και πληροφοριών

ΜΜΕ

ΠΣΟΓΚΔΚΝ ΠΣΟΣΓΣΔΕ ΠΣΟΣΓΔΣΜΕ

ΠΣΕΜ

Παιδοβουλή

ΠΟΕΔ

ΟΕΛΜΕΚ

ΟΛΤΕΚ

Μήνας 9-12 − Αριθμός εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με ΜΜΕ και οργανώσεις γονέων/κηδεμόνων, μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών (συνολικά).

− Αριθμός Εταίρων που ενεπλάκησαν στις εκστρατείες.

− Αριθμός μαθημάτων και εκπαιδεύσεων που εντάχθηκαν στα αναλυτικά προγράμματα στον κλάδο της δημοσιογραφίας στα πανεπιστήμια της Κύπρου με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον τρόπο επικοινωνίας θεμάτων σχολικής βίας.

− Ποσοστό ΜΜΕ που έλαβαν το υλικό με τις καλές πρακτικές για τον τρόπο επικοινωνίας θεμάτων σχετικά με τη σχολική βία (Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει το ποσοστό των εφημερίδων, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικών, που έλαβαν το υλικό με τις καλές πρακτικές, σε παγκύπρια βάση)

2. Επικοινωνία με τους προέδρους των τμημάτων δημοσιογραφίας των Πανεπιστημίων με σκοπό την εισαγωγή μαθήματος ορθού τρόπου χειρισμού, επικοινωνίας και προβολής ευαίσθητων θεμάτων, όπως είναι αυτά της βίας στα σχολεία, στον κλάδο της δημοσιογραφίας στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Γραφείο Τύπου ΥΠΑΝ/

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πανεπιστήμια Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Μήνας 20-32
3. Προσφορά εκπαιδεύσεων με θέμα τον ορθό τρόπο χειρισμού, επικοινωνίας και προβολής ευαίσθητων θεμάτων, όπως είναι αυτά της βίας στα σχολεία, για τους/τις δημοσιογράφους της Κύπρου ούτως ώστε τα θέματα αυτά να προβάλλονται με τρόπο που να μην φέρνει σε δύσκολη θέση το θύμα ή να προωθεί περαιτέρω βία. Γραφείο Τύπου ΥΠΑΝ/

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Ένωση Συντακτών Κύπρου

Πανεπιστήμια

Μήνας 12-48
4. Έκδοση οδηγιών προς τα ΜΜΕ για τον τρόπο επικοινωνίας θεμάτων σχετικά με τη σχολική βία, τα οποία θα ελέγχονται προκειμένου να προστατεύονται προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα θέματα. Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού

Πανεπιστήμια Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μήνας 12-48
2. Ανάπτυξη συνεργειών για το θέμα της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο. 1. Προώθηση συνεργασιών του ΥΠΑΝ σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ΠΙ ΥΚΕ ΥΨΥΠΕ

Αστυνομία

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΜΚΟ

Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς φορείς

Μήνας 1-48 − Συνεργασίες που θα αναπτυχθούν

 

3. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του κράτους, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και Φορείς. 1. Περαιτέρω συνεργασία με Υπηρεσίες οι οποίες διεξάγουν δράσεις και ενέργειες συναφείς με τη σχολική βία και περαιτέρω συνεργασία με τις υπηρεσίες για αλληλοπροώθηση των εν λόγω δράσεων με στόχο να αυξηθεί η γνωστοποίηση, το ενδιαφέρον και η συμμετοχή στις διάφορες δράσεις. Διευκρίνιση και γνωστοποίηση του ρόλου της κάθε Υπηρεσίας προκειμένου να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες των ομάδων και να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων και των ενεργειών. ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΥΚΕ ΥΨΥΠΕ

Αστυνομία

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινωνικοί Λειτουργοί της Γειτονιάς)

ΜΚΟ

Μήνας 1-48 − Αριθμός Υπηρεσιών οι οποίες διεξάγουν δράσεις και ενέργειες συναφείς με τη σχολική βία με τις οποίες αναπτύχθηκε συνεργασία (συνολικά).

-Αριθμός και Ποσοστό σχολικών μονάδων οι οποίες συνεργάζονται με κάποιον/κάποια Ειδικό – Λειτουργό των συμμετεχόντων Υπηρεσιών / Αρχών, περιλαμβανομένων και των Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς, σε παγκύπρια βάση, ανά επαρχία, και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα).

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο