07 – Εταίροι

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028
  Εταίροι/Οργανισμοί
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ)
  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)/ Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ)
  Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ)
  Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ)
  Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ)
  Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευση (ΔΑΕ)
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ)
  Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ)
  Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ)
  Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ)
  Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας
  Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Διατμηματική Επιτροπή για την Ομαλή Μετάβαση
  Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (ΠΚΣΚΠ)
Υπουργείο Υγείας
  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ)
  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΥΨΥΠΕ)
  Υπηρεσίες Αναζωογόνησης
    Σχολιατρική Υπηρεσία και Υπηρεσία Επισκεπτριών Υγείας
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως (ΥΔΔΤ)
  Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Σωφρονιστικής Πολιτικής
  Αστυνομία – Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος
Υπουργείο Εσωτερικών
  Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Ανεξάρτητοι Θεσμοί
  Επίτροπος Ισότητας των Φύλων
  Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού
  Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Οργανώσεις/Ομάδες Μαθητών/Μαθητριών
  Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ)
  Παιδοβουλή –  Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού  (ΠΣΕΠΕΠ)
  Ομάδα Εφήβων Συμβούλων Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΟΕΣ)
Οργανώσεις Εκπαιδευτικών
  Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ)
  Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ)
  Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ)
Οργανώσεις Γονέων/Κηδεμόνων
  Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών

Νηπιαγωγείων (ΠΣΟΓΚΔΚΝ)

  Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΣΟΣΓΣΔΕ)
  Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΣΟΣΓΔΣΜΕ)
  Παγκύπρια Σχολή Γονέων
  Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων  (ΠΣΟΣΓΚΔΚΝ)
Κυβερνητικοί και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.)
  Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ)
  Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)
  Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
  Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
  Αρχή Ραδιοτηλεόρασης
  Hope For Children – CRC Policy Center
  ACCEPT-ΛΟΑΤΙ
  Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)
  Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
  Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)
  ΚΕΝΘΕΑ
  Πρόσβαση
  Συμβούλιο Φωνή
Άλλοι οργανισμοί
  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
  Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου
  Σχολικές Εφορείες

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο