05 – Διασύνδεση της Εθνικής Στρατηγικής με σχετικές Νομοθεσίες και σχετικές Στρατηγικές/Πολιτικές

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

Η Εθνική Στρατηγική διασυνδέεται με τις πιο κάτω Νομοθεσίες:

 1. Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (113(I)/1999)
 2. Ο Περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007 και του 2014
 3. Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (216/1990)
 4. Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Νόμος του 2021
 5. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [91(Ι)/2014]
 6. Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020 (185(I)/2020) – Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
 7. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 (Ν. 115(I)/2021)
 8. Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 (Ν.119(Ι)/2000).
 9. Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001).

Η Εθνική Στρατηγική διασυνδέεται με τις ακόλουθες Στρατηγικές/Πολιτικές:

 1. Διασύνδεση με την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων μέσω των πιο κάτω Δράσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Στρατηγική:

– Δράση 7.1: Εμπλουτισμός του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την πρόληψη για τη βία κατά των γυναικών, τη συναίνεση και τον σεβασμό.

– Δράση 7.2: Επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές/καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς για αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων και ισότητα των φύλων.

 1. Διασύνδεση με την Αντιρατσιστική Πολιτική του ΥΠΑΝ μέσω εξοικείωσης των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών με τους όρους και τον οδηγό διαχείρισης και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών που αναγράφονται στην εν λόγω πολιτική.
 2. Διασύνδεση με την εγκύκλιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, προκειμένου να δοθεί έμφαση στους παράγοντες πρόληψης μέσω της επένδυσης στην ποιότητα και ασφάλεια του σχολικού κλίματος καθώς και στα μέτρα διαχείρισης περιστατικών με συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.
 3. Διασύνδεση με το κείμενο πολιτικής για την ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της ανάπτυξης συντονισμένων μέτρων παρέμβασης για ομαλή ένταξη, της δημιουργίας θεσμών για ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση, καθώς και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/μαθητριών αναφορικά με τις αξίες της πολυπολιτισμικότητας.
 4. Διασύνδεση με την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία και τις δράσεις που διασφαλίζουν ότι όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι της Κύπρου έχουν τις ευκαιρίες και την ενδυνάμωση ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους για το καλό των ιδίων αλλά και της κοινωνίας.
 5. Διασύνδεση με την Εθνική Στρατηγική για τη Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων προκειμένου να δοθεί έμφαση στην πρόληψη μέσω προγραμμάτων ενδυνάμωσης των παιδιών.
 6. Διασύνδεση με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, 2021-2023.
 7. Διασύνδεση με την Εθνική Στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο, 2018-2023.

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο