07 – Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τρείς μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο