03 – Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται:

Με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργός» στην έκτη γραμμή και «Υπουργού» στη δέκατη γραμμή με τον όρο «Υφυπουργός» και «Υφυπουργού» αντίστοιχα.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο