Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Σκοπός του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέτρου στήριξης των Μονογονεϊκών Οικογενειών. Ειδικότερα, μέσω του Νομοσχεδίου τροποποιείται μέρος του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συμβίου, όταν δεν υπάρχουν κοινά τέκνα, για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Άλλο
Πληθυσμός και Κοινωνία
Νομοσχέδιο
  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    16 Μάι 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    17 Ιούν 2024 @ 0:00
  • 1 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο