06 – Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

α)με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργός» με τον όρο «Υφυπουργός», όπου αναφέρεται.

β) με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στη δέκατη και εντέκατη γραμμή αυτού και «Υπουργείου» στην εντέκατη γραμμή αυτού με τον όρο «Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας» και «Υφυπουργείου» αντίστοιχα.

γ) με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργού» στη δέκατη πέμπτη γραμμή αυτού με τον όρο «Υφυπουργού»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο