05 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στη δεύτερη και τρίτη γραμμή αυτού με τον όρο «Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο