06 – Τροποποίηση Μέρους ΙΙΑ, άρθρο 11Δ, εδαφίου (2) του βασικού νόμου.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών
6.         Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης του εδαφίου (2)  στο άρθρο 11Δ:
«Νοείται ότι κατ’ αναλογία ιατρός ο οποίος έχει υπό την άμεση ιατρική του παρακολούθηση οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να επιτρέψει την παραχώρηση δείγματος αίματος από το πρόσωπο αυτό για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους του Νόμου.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο