02 – Τροποποίηση Μέρους ΙΙΑ, άρθρο 11Α του βασικού νόμου.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών
2.              Ο βασικός νόμος του άρθρου 11Α τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων λέξεων στο τέλος του ορισμού “εργαστηριακή εξέταση”  και πριν την άνω τελεία:
«ή αίματος στην ειδική περίπτωση περίθαλψης σε νοσοκομείο».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο