01 – Συνοπτικός τίτλος.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών

Συνοπτικός τίτλος.

174 του 1986

33(Ι) του 2000

108(Ι) του 2001

50(Ι) του 2003

60(Ι) του 2003

173(Ι) του 2003

24(Ι) του 2006

5(Ι) του 2007

89(Ι) του 2012

47(Ι) του 2015

56(Ι) του 2015

13(Ι) του 2016

116(Ι) του 2018

138(Ι) του 2018

131(Ι) του 2020

187(Ι) του 2022.

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του  2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 έως 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο