03 – Τροποποίηση Μέρους ΙΙΑ, άρθρο 11Γ, εδαφίου (6) του βασικού νόμου.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών
3.              Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του ακόλουθου μέρους του εδαφίου (6) του άρθρου 11Γ:
«ή ενημερώνει το πρόσωπο αυτό ότι το δείγμα σάλιου του που έχει δοθεί για την προκαταρκτική εξέταση θα αξιοποιηθεί και για εργαστηριακή εξέταση».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο