05 – Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

5. Το άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (1) σε:
το Γενικό Ελεγκτή ή εκπρόσωπο του ως ρόλο παρατηρητή·

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο