02 – Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «προηγούμενο έτος» της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) με την ακόλουθη φράση:

«προηγούμενο ημερολογιακό έτος».

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο